Help Elephants World Home Elephants World DONATE Volunteers Contact Home Public_speech_ElephantsWorld_2014_09_17.pdf Spreekbeurt NL.pdf

Spreekbeurt voor basisscholen

Public speech for primary school

(English)

Vertel je klasgenootjes over jouw bezoek aan onze olifanten op ElephantsWorld! Hier vind je informatie voor een spreekbeurt en via de dropbox link kun je foto's vinden.

Certificate_for_learning_about_ElephantsWorld_2014_09_17.pdf

In de informatie vind je ook hoe je onze olifanten kunt helpen met een bananen- campagne, de A3-poster kun je daarvoor gebruiken.

Je kunt je klasgenoten dezelfde quiz geven als die jij op Elephants World hebt gemaakt en ook kun je ze een certificaat geven als ze de quiz hebben gemaakt.

A3_poster_ElephantsWorld-campaign.pdf

A3 poster Banana Campaign

Public speech ElephantsWorld (French).pdf

Discours pour école élémentaire

(Français)

Quiz - nederlands (pdf)

Dropbox Elephants World Pictures

Quiz - english (pdf)

Quiz - français (pdf)

Tell your class mates about your visit to our elephants at Elephants World. Here you can find information for an oral presentation and through the dropbox link you can find photo's. In the document you will also find how you can help our elephants with a banana campaign; you can use the A3 poster for this.

You can give your classmates the same quiz as the one you made on ElephantsWorld and you can also give them a certificate congratulating them on learning about elephants and completing the quiz.